Game maker - tutoriály 06 - Diamanty

29.05.2012 16:38

 

Dobrý den, zdravím vás u další série v naší rubrice Návody, které vám pomůžou vytvářet v Game makeru 8.

 
Dnes si vytvoříme diamant a když se ho dotknete tak se vám přičte skore a také budete muset posbírat všechny jinak se vám neotevřou speciální dveře, které vedou k cíli.
 
Načteme uloženou hru, vytvoříme nový sprit s názvem spr_diamant (diamant).
A ještě jeden s názvem spr_blokace (blokace, která nám bude bránit abychom šli ihned do cíle).
 
Vytvoříme si object s názvem obj_diamant a vybereme jako sprit_diamant.
Přidáme Event a klikneme na Collision (dvě šipečky proti sobě) a vybereme hráče.
Do Actions přidáme Destroy instance, to najdeme ve složce main1.
 
Klikneme na object obj_hrac a zde dáme opět Collision a dáme s obj_diamant.
A do Actions přidáme ze složky Score - Set score.
Otevře se nám nové okno kde zašktneme políčko Relative a dáme číselnou hodnotu jakou chceme aby se nám skore přičetlo já dám 1.
 
Vytvoříme  nový objekt s názvem obj_score.
Bude bez spritu, protože nám to bude zobrazovat skore.
Přidáme Event a zde vybereme nově Draw (takové čtverečky).
V actions bude ve složce Score vybereme - Draw score.
X=0
Y=0
Vybrali jsme všude nula, protože chceme aby skore bylo nahoře v levo.
Caption: Score (co u skore bude napsané (Score=10)).
A nakonec dáme Relative.
 
Jako poslední si vytvoříme obj_blokace dáme sprit.
Zašktneme Solid.
A Event bude Step (takové stopy). Z výběru Step,Begin step,End step vybereme Step.
Actions - vybereme si složku Controls a zde Test instance count (kulička a u ní 1, 2, 3)
Vybereme obj_diamant.
Number necháme na nule.
Operation - Equal to (sčítat skore).
Zase ve složce Controls vybereme Start Block(šipka nahoru) a ještě End block (šipka dolů).
A ještě ve složce Main1 vybereme koš (destroy instance).
Abych nezapoměl, ještě u obj_hrac musíme přidat Event Collision vybrat obj_blokace a zde dát ve složce move, červené šipečky do stran a kliknout přesně doprostřed a speed 0.
Tím pádem blokace zastaví hráče, musí posbírat všechny diamanty.
Diamanty rozmístíme po mapě, aby bylo těžké je získat a blokaci hned vedle cíle, aby blokovala cíl.
Ještě umístíme obj_skore tam kde chceme aby bylo.
 
 
Celkem zajímavá hra.
 
V příštím díle už jen upravíme poslední drobnosti a maličkosti a první jednoduchá hra podle našeho tutoriálu je hotová.
 
Kdyby jste byli bezmocní a něvěděli si rady zde máte odkaz ke stažení: Example 5.gmk (14,8 kB)
 
Petr Barták